Information

Vi är glada att du hittat till oss. Vi värnar om människor och hållbara relationer. Vår verksamhet erbjuder hög kvalitet. Genom stort engagemang och mycket kunskap kan vi erbjuda familjehem för barn, ungdomar och familjer. Alla våra familjehem är utredda och har engagemang och omtanke för andra människor. Våra familjer får fortlöpande relevant utbildning. Vi erbjuder kontaktpersoner inom vår verksamhet, som ingår i vår tjänst. Vi kan även erbjuda kontaktfamiljer som ett avlastningsalternativ för våra familjehem samt för rena kontaktfamiljsuppdrag. De flesta av våra familjehem och kontaktfamiljer finns i eller runtomkring Göteborgsområdet. Genom regelbundna besök i familjehemmen kan vi säkerställa en god kvalitet i vårt arbete. Vi erbjuder väl tilltagna månadsrapporter, våra konsulenter är socionomer och alltid mycket väl insatta i sina ärenden, vi tror starkt på goda relationer och hög service. Läs gärna mer på vår hemsida, här finns relevant information för dig som eventuell uppdragsgivare. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och svarar på dina frågor. Tveka inte på att höra av dig.

Kontakta oss

0721 - 66 22 06 | info@omtankefamiljevard.se

Stockholmsgatan 4, 41670 Göteborg

Copyright