Kontaktperson

Omtanke Familjevård arbetar med att erbjuda kontaktpersoner. En kontaktperson är någon som har möjlighet att träffa en annan person under regelbundna tillfällen över tid. Det rör sig ofta om en träff i veckan. En kontaktperson skall fungera som ett stöd och en brygga till nya möjligheter, relationer eller erfarenheter. Som kontaktperson får du möjlighet att bygga upp en relation till någon som behöver lite extra stöd i vardagen, en stabil vän eller en introduktion i sin nya stad. Vi tror på relationer och att människor kan utvecklas genom varandra. Därför har vi valt att kunna erbjuda kontaktpersoner som en del av vår service. En kontaktperson kan kopplas in när det finns behov av ytterligare stabila relationer, en vän i den placerades ålder eller en förebild som inte redan bor i familjehemmet.

Beslut om kontaktperson fattas alltid i samråd med ansvarig handläggare från socialtjänsten och är en resurs som Omtanke Familjevård erbjuder för bästa möjliga chans till hållbara relationer och en lyckad placeringstid. Alla våra kontaktpersoner utreds och godkänns av våra familjehemskonsulenter.

Till bli kontaktperson >>

Kontakta oss

0721 - 66 22 06 | info@omtankefamiljevard.se

Stockholmsgatan 4, 41670 Göteborg

Copyright